کد آگهی : 00
قیمت زمین نوشهر

قیمت زمین نوشهر

2.000.000 تومان
قیمت زمین نوشهر اگر تو اینترنت دنبال قیمت زمین هستید و ساعتها وقتتونو گرفته بهتره گوشی ...
  • 2 سال پیش
  • خواب
  • 250 متر
کد آگهی : m98
قیمت زمین در نوشهر

قیمت زمین در نوشهر

1.400.000.000 تومان
قیمت زمین در نوشهر برای ارزیابی قیمت زمین در نوشهر و اطراف نوشهر باید چند معیار ...
  • 2 سال پیش
  • 0 خواب
  • 1200 متر
  • 0 ساله
شماره تماس : 0911 395 8126